เลเวียธาน อสุรกายใต้สมุทร

Leviathan

เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทวีปต่างๆถูกกลืนหายไปเรื่อยๆ อารยธรรมที่รุ่งเรืองของมนุษย์ถูกจมอยู่ใต้มหาสมุทร และจำนวนมนุษญ์ก็ลดลงอย่างน่าใจหาย อย่างไรก็ตาม..ได้กำเนิดชีวิตใหม่ใต้ท้องทะเล

อัพเดทล่าสุด