The Esper's Game

Superhuman Battlefield

มนุษยชาติมิอาจรับรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวที่ได้ก่อตั้งอารยธรรมบนโลกใบนี้… ณ โลกใต้พิภพ เหล่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้พิภพ ได้สร้างอารยธรรมใหม่ใต้พื้นโลก ซึ่งแตกต่างจากบนพื้นโลกอย่างสิ้นเชิง

ด้วยการโจมตีแบบกะทันหันของ สิ่งมีชีวิตใต้พิภพ แล้วมนุษยชาติต้องเผชิญกับวิกฤตการทำลายล้างที่เกิดขึ้น ไม่มีอาวุธใดๆที่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้กับพวกมันได้ ไม่นานมนุษย์ก็ได้รับพลังที่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้ !!

อัพเดทล่าสุด