He Does a Body Good

Sweet Guy

ผู้ชายอย่างผม.. ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมาสนใจหรอก แต่ผู้หญิงคนสวยๆที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมคนนี้ เธออยู่ห้องข้างๆผม ท่าทีของเธอดูเหมือนว่าจะไม่ได้แสดงอาการรังเกียจตัวของผม หรือนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นความรักของผมกันนะ

แต่แล้ววันหนึ่งผมโดนเครื่องออกกำลังช็อต จากอุบัติเหตุครั้งนั้น ทำให้ผมเหมือนได้รับพลังพิเศษบางอย่าง ทำให้คนที่สัมผัสกับตัวผมทุกคนเกิด “อารมณ์ทางเพศ” อย่างรุนแรง ไม่ว่าหญิงหรือชาย!!

อัพเดทล่าสุด